Kanada Vize Başvurusu

Kanada Vizesi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm pasaport hamilleri, Kanada seyahatleri öncesinde Kanada vizesi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

İş/yatırım amaçlı ziyaret, turistik gezi, aile/arkadaş ziyareti, geçici oturum ve ya transit geçiş niyetiyle Kanada’ya giriş yapmak isteyen kişilerin Kanada vize işlemlerine olabildiğince erken bir tarihte (1 ay içinde) başvurmaları gerekmektedir.

Kanada Konsolosluğu vize başvurusu öncesinde pasaport geçerlilik süresinin Kanada vizesine başvurulan tarihten ileriye doğru en az 6 ay olması konusunda başvuru yapacakları uyarmaktadır.Kanada vize işlemleri için başvuruda bulunulacak pasaportun 10 yıldan eski olmamasına; vizenin basılabilmesi için en az 2 sayfanın boş olmasına; eski ve yıpranmış olmamasına özen gösterilmelidir. 

Kanada Konsolosluğu vize müracaatında bulunmak isteyen kişileri, “Kanada Geçici Oturum Vizesi” statüsünde başvurularını değerlendirmeye almaktadır. Kanada Konsolosluğu, Kanada Geçici Oturum vize başvurularını, Haziran 2013 tarihinden itibaren doğrudan teslim almamakta; Kanada Vize Başvuru Merkezleri ile başvuru merkezine akrediteliği bulunan turizm seyahat acentaları aracılığıyla Kanada vize işlem başvurularını değerlendirmeye almaktadır. Kanada vize başvurularını koordine eden Kanada vize başvuru vize merkezleri, Kanada vize başvurularını kabul etmek ve  işlem sürecinin idari takibini yapmakla sorumludur. Kanada vize başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi ve karar aşamasına ulaştırılması tamamen Kanada Konsolosluğu’na bağlı Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bürosu’nun (CIC) yetki ve insiyatifi altındadır. Kanada Konsolosluğu, tüm başvuruları Kanada’nın göçmenlik vize kuralları ve yönergeleri doğrultusunda karara bağlamaktadır.

Kanada Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada vize başvurusu online yapılması gereken bir işlemdir. Kanada Konsolosluğu Göçmenlik Ofisi resmi sitesi üzerinden, Kanada Vize Başvuru Formu için şahsi açılan hesap üzerinden, elektronik ortamda İngilizce ve ya Fransızca olarak  yanıtlanmalıdır. Formda kodlanan bilgilerin sunulan resmi belgelerle aynı olmasına ve iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz işlenmesine özen gösterilmelidir. Kanada Vize Başvuru Formunda beyan edilen tüm bilgiler aynı zamanda bir barkoda yansıtılmaktadır. Bilginin hatalı ve eksik olması barkodun da hatalı oluşmasına meydan verecektir. Bu durum Kanada vize başvurusunun reddine sebebiyet verebilir. Kanada Vize Başvuru Formu doldurma işlemi, son sayfada yer alan elektronik imzanın atılması ile sona ermektedir. Formun laser çıktısı alınarak Kanada vizesi için gerekli evrakların Kanada vize başvuru merkezine teslimi sağlanmalıdır. 

Kanada konsolosluk yetkililerinin başvurunun değerlendirilme sürecinde başvuru sahibine telefonla rahalıkla ulaşılabilmesi için direkt bir telefon numarası verilmesi gerekmektedir.  Vizenin sonuçlanması ile pasaport kargo yoluyla başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

Kanada Vizesi için Gerekli Evraklar Nedir?

Kanada vizesi için gerekli evraklar başvuru yapılacak olan Kanada Turistik Ziyaret Vizesi, Kanada İş Ziyareti Vizesi, Kanada Aile/Akraba Ziyareti Vizesi, Kanada Öğrenci Vizesi ve Kanada Transit Vizesi gibi farklı kategorilere göre değişmektedir.

Seyahat Belgesi (Pasaport) üzerinde basılı geçerli Kanada Vizesi olması, Kanada ülkesine serbestçe giriş yapılacağı anlamı taşımamaktadır. Kanada gümrük kapısında görevli Kanada Göçmenlik Ofisi yetkilileri, geçerlilik süresine sahip pasaport ile birlikte Kanada seyahat amacını ve seyahat süresi sonunda Kanada’nın terk edileceğini beyan edici evrakların, Kanada sınır kapısından geçiş sırasında sunulmasını talep etmektedir. Kanada’ya giriş sırasında ibraz edilmesi gereken belgeler şunlardır: Sağlık Raporu, Sabıka Belgesi, Çalışma Belgesi- İşveren İzin Yazısı, Kanada seyahat masraflarını karşılayacak maddi meblağ ve Davetiye Mektubu.

Kanada Konsolosluğu, seyahat amacı ne olursa olsun başvuru sahibinin Kanada ziyaretinin sonunda ülkesine geri döneceğine, Kanada’da kalma amacı taşımadığına, herhangi bir sabıkası bulunmadığına, ülke güvenliği için risk oluşturmadığına ve seyahat masraflarını karşılayacak maddi kaynağa sahip olduğuna ikna olmalıdır.  Online olarak yapılan başvurunun ilk bölümünün ardından gerekli evrakların toplanarak başvuru dosyasının hazırlanması ve Kanada vize başvuru merkezine teslimi gerekmektedir. 

Kanada vize başvuru merkezine müracaat öncesinde, Kanada vize ücreti banka kanalıyla yatırılmış olmalıdır. Resmi hesaba havalenin yapıldığına dair banka dekontu, Kanada Vize Başvuru Formu, pasaport, fotoğraf, aile bilgi formu, kontrol listesi ile seyahat amacına uygun evrakların birlikte bir dosya halinde hazır olması başvuruyu mümkün kılmaktadır. 

Güncel Fotoğraf: Kanada vize başvurusu için gereken biometrik fotoğraf, 35x45 ölçülerinde, 2 adet, beyaz arka fonlu ve başka vize başvurusunda kullanılmamış olmalıdır.

Pasaport süresi: Kanada vizesi başvurusunda kullanılan pasaport, talep edilen Kanada vizesinin bitiş tarihinden itibaren 6 ay daha geçerli süreye sahip olmalıdır.

Öğrenim ve İş Geçmişi Formu: Kanada Konsolosluğu, Kanada vizesi için müracaat eden 18 yaşından büyük tüm kişiler için Kanada Vizesi Öğrenim ve İş Geçmişi Formu sunmalarını talep etmektedir.

İyi Niyet Mektubu: Kanada vizesi için müracaat eden kişiler, Kanada seyahatlerinin amacına ve bu seyahatin kendilerine sunacağı katkıya ilişkin kısa bir İyi Niyet Mektubu ibraz etmelidirler. Konaklama ve uçak rezervasyon programını belirten bir niyet yazısı dosyanın daha ciddi görünmesine yardımcı olacaktır. Eğer başvuru sahibi bir kurum ya da şirket bünyesinde çalışıyorsa; antetli kağıda hazırlanmış İngilizce olarak Yönetici tarafından seyahat tarihlerinde izinli olduğuna ve seyahat dönüşü tekrar kurumda çalışmaya devam edeceğini taahhüt eden bir yazının da eklenmesi önemlidir.

Davetiye Mektubu: Kanada’dan davet eden kişi/şirket/kurum tarafından; kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, kişi ile yakınlık derecesi, seyahatin nedeni, seyahat süresi, seyahatin sponsoru ve Kanada’yı ne zaman terk edeceği ile ilgili bilgileri içeren Davetiye sunulmalıdır. Ayrıca, davet eden kişinin kimlik bilgileri, iletişim bilgisi, şirket pozisyonu, vatandaşlık statüsü belirtilmeli ve davet eden kişinin Kimlik Kartı, Oturum Kartı, PR Kartı ya da IMM 1000 Belgesi fotokopisi eklenmelidir.

Sabıka Kaydı: Kanada vizesi için müracaat eden kişiler, savcılıktan aldıkları sabıka kayıtlarının bulunmadığını ve Kanada’nın ulusal birliğine zarar vermeyeceğini gösteren iyi hal belgesini sunmakla yükümlüdürler.

Mali Durum Belgeleri: Kanada vizesi için müracaat eden kişiler, seyahatleri süresince masraflarını nasıl karşılayacaklarını ve seyahatlerinin bitiminde Kanada topraklarından ayrılacaklarını gösterir bağlarının olduğuna dair belgeler ibraz etmelidirler.
Vatandaşı olduğu ülkeye tekrar geri döneceğini kanıtlayan Ev Tapusu, finansal gelir kaynakları, aile bağlarını gösteren nüfus kayıtları sunulmalıdır.

Seyahat Sağlık Sigortası: Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişinin, acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış sigorta poliçesi, seyahat süresini kapsayan,  en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık poliçesi hazırlanmalıdır.

Kanada Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Kanada Konsolosluğu vize işlem başvurularını 10-12 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır. Kanada Devleti’nin Türkiye dış temsilciliği Kanada Konsolosluğu ve Türkiye Devleti’nin resmi tatil ve bayramlarda kapalı olduğu günlerin dikkate alınarak; Kanada vize başvuru işlemlerinin seyahat tarihinin 1 ay öncesinde planlama yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Kanada Vize Reddi Durumunda Ne Yapılır?

Kanada Konsolosluğu’nun değerlendirme sürecini etkileyen en önemli noktalar; Kanada Ticari Vize Başvuru Formu’nun Türkçe olarak, eksik ya da tam yanıtlanmamış olması, seyahat amacını destekleyen belgelerle başvuru dosyasının hazırlanmamış olması ya da Konsolosluk yetkilisinin başvuru sahibinin seyahat bitiminde Türkiye’ye geri dönmesini gerektiren sıkı bağların bulunduğuna ikna olmaması olabilir. 

Kanada Konsolosluğu, Kanada vize başvurusunda sahte evrak sunulduğunu ya da yalan beyanda bulunulduğunu tespit etmesi halinde 2 sene süre ile Kanada vize başvurusunun yapılmasına izin vermez.  

Kanada Vizesi Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Kanada Konsolosluğu, Kanada vizesinin değerlendirilme ve karar verme aşamasında, lüzum gördüğü taktirde ek evrak talebinde bulunabilmektedir. Ek evrak talebinde, başvuru sahibiyle direkt iletişime geçmek istenebilir. Kanada vizesinin sonuçlanması halinde ise; pasaport başvuru sahibininin adresine direkt postalanacaktır.

4 Eylül tarihinden itibaren biyometrik uygulama nedeniyle kısa süreli Kanada seyahat vizesi, Kanada öğrenci vizesi ve Kanada çalışma vizesi başvurusu sırasında Kanada vize başvuru merkezinin biometrik parmak izi gişesinde parmak izi verilmektedir. Türk vatandaşları biometrik veri uygulamasından muaftır. Ancak Kanada vizesi için Türkiye’den başvuru yapan yabancıların biometrik uygulamaya tabi ülke vatandaşı olmaları halinde tüm parmaklarının izlerini ve elektronik imzalarını vermeleri; biyometrik fotoğraf çekimi yaptırmaları için bizzat başvuru da bulunmaları gerekmektedir.

Kanada Hükümeti, Türkiye, İran ve Türkmenistan vatandaşları için tüm "geçici konaklama vizesi başvuruları (ziyaretçi,öğrenci ve çalışma izni vize başvuruları)  Kanada Vize Başvuru Merkezleri ile akrediteliği olan turizm seyahat acentaları üzerinden  kabul edilmektedir.

Kanada Vize Türleri Nedir?

Kanada Konsolosluğu, Kanada vize başvurularını Kanada’ya seyahat etmek isteyen kişilerin sosyal durumları, meslekleri, seyahat amaçları, seyahat süreleri gibi konular göz önünde bulundururak belirlemiştir. Kanada Konsolosluğu tarafından tanımlanan Kanada vizesi türleri aşağıdaki gibidir.

A Tipi Kanada vizesi 

A Tipi Kanada vizesi Kanada’ya seyahat etmek isteyen yabancı diplomatlara verilen Kanada vizesi türüdür. A Tipi kanada vizesi, bu vizeyi talep eden kişilerin diplomatik statüleri bağlamında farklı türlere ayrılmıştır. 

A-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya seyahat etmek isteyen Büyükelçilere, Bakanlara, Diplomatlara, Konsolosluk yetkililerine ve bu kişilerin ailelerine verilen Kanada vizesi tipidir.  

A-2 Tipi Kanada Vizesi: Yabancı hükümetlerin A-1 Tipi Kanada Vizesi uygulaması dışında kalan yetkililerine, çalışanlarına ve bu kişilerin ailelerine verilen Kanada Vizesi türüdür.  

A-3 Tipi Kanada vizesi: A-1 ve A-2 Tipi Kanada vizesi sahiplerinin yanında çalışan kişilere ve bu kişilerin ailelerine verilen Kanada vizesi türüdür.  

B Tipi Kanada Vizesi

Kanada Turistik vizesi olarak da anılan B Tipi Kanada vizesi Kanada Devleti’ne turistik amaçlarla seyahat eden kişilere verilmektedir. B Tipi Kanada vizesi, Kanada Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişilerin ülkeye yapacağı turistik seyahatin amaçları doğrultusunda iki farklı kategoride değerlendirilmektedir. 

B-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya iş amacıyla seyahat etmek isteyen kişilere verilen Kanada Turist vizesi türüdür. 

B-2 Tipi Turist Vizesi: Kanada’yı eğlence ve gezi amacıyla ziyaret etmek isteyen kişilere verilen Kanada Turist vizesi türüdür.

C Tipi Kanada Vizesi

Başka ülkelere seyahat etmek için Kanada topraklarından geçiş yapması gereken kişilere verilen Kanada Transit vizesi türüdür. C Tipi Kanada vizesi, bu vize için başvuru yapan kişilerin seyahat yetkilerine bağlı olarak farklılık göstermektedir. 

C-1 Tipi Kanada Vizesi:  Seyahatlerinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bağlantısı olan kişilerin tabi olduğu Kanada geçiş vizesi türüdür. 

C-2 Tipi Kanada Vizesi:  Kanada Konsolosluğu tarafından uygulanan bu vize tipi, Birleşmiş Milletler Bölgesi geçiş yapma yetkisi bulunan kişilere ilişkin Kanada vizesi türüdür. 

C-3 Tipi Kanada Vizesi: Birleşmiş Milletler Bölgesi’nden geçiş yapan yabancı hükümet yetkililerine, bu kişilerin ailelerine, yardımcılarına ve özel çalışanlarına verilen Kanada vizesi çeşididir. 

C-4 Tipi Kanada vizesi: Kanada topraklarından vizesiz geçiş hakkına sahip kişilere yönelik uygulanan Kanada vizesi tipidir. 

D Tipi Kanada Vizesi

Kanada’ya seyahat eden gemi kaptanları ve havayolu çalışanları gibi ekiplerin üyelerine verilen Kanada vizesi türüdür. 

D-1 Tipi Kanada vizesi: Seyahatleri esnasında araç değiştirmeyen, aktarmasız olarak ABD’ye giden ekip üyelerine verilen vize türüdür.  

D-2 Tipi Kanada Vizesi:  ABD seyahatleri esnasında araç değiştiren, yolculuklarına aktarmalı olarak devam eden kişilere verilen Kanada vizesi tipidir.   

E Tipi Kanada Vizesi

E Tipi Kanada vizesi, Kanada’ya seyahat eden tüccarlara ve yatırımcılara uygulanan Kanada vizesi tipidir.  

E-1 Tipi Kanada Vizesi:   Kanada’ya seyahat etmek isteyen tüccarlara ve bu tüccarların eşleri ile küçük çocuklarına verilen Kanada vizesi tipidir. 

E-2 Tipi Kanada Vizesi: Amerika’da yatırım yapan ya da yatırım yapacak olan kişilere ve bu kişilerin eşleri ile küçük çocuklarına verilen Kanada vizesi tipidir.  

F Tipi Kanada Vizesi

Kanada’da eğitim görmek isteyen kişilere ve bu kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen vize F Tipi Kanada vizesi olarak adlandırılmaktadır. 

F-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada Devleti’nde öğrenim görmek isteyen öğrencilere verilen Kanada vizesi türüdür. 

F-2 Tipi Kanada Vizesi: F-1 vizesi sahibi öğrencinin eşine ve küçük çocuklarına verilen Kanada vizesi türüdür. 

G Tipi Kanada Vizesi

Uluslararası örgütlerle bağı bulunan, bu örgütlerin faaliyetlerinde yer alan hükümet üyelerine bu kişilerin ailelerine yönelik Kanada vizesi tipidir. 

G-1 Tipi Kanada Vizesi: Uluslararası örgüt ya da organizasyonlara üye, tanınmış yabancı ülkelerin liderlerine, temsilcilerine ve bu kişilerin aileleri ile çalışanlarına uygulanan Kanada vizesi türüdür. 

G-2 Tipi Kanada Vizesi: Tanınmış yabancı hükümetlerin üyelerine ve diğer temsilcilerine verilen Kanada vizesi türüdür. 

G-3 Tipi Kanada Vizesi: Uluslararası organizasyonlara üye olmayan ya da tanınmamış yabancı ülkelerin hükümet temsilcilerine ve bu kişilerin aile üyelerine verilen Kanada vizesi türüdür. 

G-4 Tipi Kanada Vizesi: Uluslararası organizasyonların yetkililerine ve bu kişilerin aile üyeleri ile çalışanlarına verilen Kanada vizesi türüdür.

G-5 Tipi Kanada vizesi: G-1, G-2, G-3 ve G-4 tipi Kanada vizesi sahibi olan kişilerin yardımcılarına ve kişisel çalışanlarına verilen Kanada vizesi türüdür.  

H Tipi Kanada Vizesi

Kanada Devleti’ne geçici çalışma maksadıyla seyahat eden işçilere verilen Kanada vizesi türüdür. 

H-1B Tipi Kanada Vizesi: Özellikli mesleklerde çalışan kişilere, profesyonel geçici işçilere ve mankenlere verilen Kanada vizesi türüdür. 

H-1C Tipi Kanada Vizesi: Kanada’da sağlık çalışanı eksikliğinin yaşandığı bölgelere üç yıldan daha kısa bir süre için çalışmak amacıyla giden hemşirelere verilen Kanada vizesi türüdür. 

H-2A Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya tarım işlerinde çalışmak üzere seyahat eden mevsimlik tarım işçilerine verilen Kanada vizesi türüdür. 

H-2B Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya geçici işlerde çalışmak üzere seyahat eden vasıflı ya da vasıfsız işçilere yönelik olan Kanada vizesi türüdür. 

H-3 Tipi Kanada vizesi: Kanada’ya herhangi bir alanda staj yapmak üzere seyahat eden kişileri kapsayan Kanada vizesi türüdür.  

H-4 Tipi Kanada Vizesi: H-1, H-2 ve H-3 tipi Kanada vizesi sahibi olan kişilerin eşlerine ve küçük çocuklarına verilen Kanada vizesidir. 

I Tipi Kanada Vizesi 

Kanada’ya seyahat etmek isteyen yabancı basın çalışanları ve medya mensupları ile bu kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada Vizesi türüdür. 

J Tipi Kanada Vizesi

Kanada’ya değişim programları katılımcısı olarak seyahat eden ziyaretçilere verilen Kanada Vizesi tipidir. 

J-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya değişim programlarına katılmak üzere seyahat eden kişilere uygulanan Kanada vizesi türüdür.  

J-2 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya J-1 vizesi kapsamında seyahat eden kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada vizesidir. 

K Tipi Kanada Vizesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlarının nişanlılarına, eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada vizesidir. 

K-1 Tipi Kanada Vizesi: Amerikan vatandaşlarının Kanada’ya seyahat eden nişanlılarına verilen Kanada vizesi türüdür. 

K-2 Tipi Kanada Vizesi: Amerika vatandaşı ile nişanlı olup K-1 vizesine başvuran kişilerin çocuklarına verilen Kanada vizesi türüdür.

K-3 Tipi Kanada Vizesi: Amerikan vatandaşlarının evlendiği yabancı uyruklu kişilere verilen Kanada Vizesi türüdür. 

K-4 Tipi Kanada Vizesi: Amerikan vatandaşı ile evli olup K-3 vizesine başvuran kişilerin çocuklarına verilen Kanada vizesidir.

L Tipi Kanada Vizesi

Uluslararası şirketlerde çalışıp geçici bir süre için şirketin başka bir ofisinde görevlendirilen kişilere verilen Kanada vizesi türüne L Tipi vize denmektedir.  

L-1A Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya işinden dolayı geçici görevle gönderilen yönetici ve müdürlere verilen Kanada vizesidir. 

L-1B Tipi Kanada Vizesi:  Çok uluslu şirketlerin Kanada Devleti’ne geçici görevlendirme ile gönderdiği uzman çalışanlarına verilen Kanada vizesi türüdür. 

L-2 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya L-1 vizesi ile seyahat eden kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada Vizesi türüdür. 

M Tipi Kanada Vizesi

Bu vize tipi Kanada’ya mesleki kurs ve programlara katılmak üzere seyahat eden kişilere verilen Kanada vizesi türüdür.  

M-1 Tipi Kanada Vizesi: Mesleki programlara ya da kurslara katılan öğrencilere verilen Kanada vizesi tipidir. 

M-2 Tipi Kanada Vizesi: M-1 tipi Kanada vizesine sahip kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen vizedir. 

Kanada NATO Vizesi

Kanada Hükümeti tarafından ülkeyi ziyaret eden NATO çalışanlarına verilen Kanada vizesi türüdür. 

NATO-1 Tipi Kanada Vizesi: NATO'ya üye ülkelerin başkanlarını sürekli temsil eden kişilere ve bu kişilerin ailelerine sunulan Kanada vizesi çeşididir.   

NATO-2 Tipi Kanada Vizesi: NATO'ya üye ülkenin “NATO-1” dışında kalan temsilcilerine ve bu kişilerin ailelerine verilen Kanada vizesidir.   

NATO-3 Tipi Kanada Vizesi: NATO'ya üye ülkelerin resmi yetkililerini ve bu kişilerin aile üyelerini kapsayan Kanada vizesidir.

NATO-4 Tipi Kanada Vizesi: NATO'nun üye ülkelerin başkan temsilcileri ve resmi yetkilileri dışında kalan yetkililerine ve bu kişilerin ailelerine verilen Kanada vizesidir.  

NATO-5 Tipi Kanada Vizesi: NATO'nun görevlendirmesi ile çalışan ama NATO-4 vizesine sahip olamayan uzmanlara ve ailelerine yönelik Kanada vizesi türüdür.

NATO-6 Tipi Kanada Vizesi: NATO üyesi devletlerin sivil çalışanlarına ve ailelerine verilen Kanada vizesi türüdür. 

NATO-7 Tipi Kanada Vizesi: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4, NATO-5 ve NATO-6 vizesi sahibi olan kişilerin yardımcılarına ve kişisel çalışanlarına verilen vize Kanada vizesi tipidir.

O Tipi Kanada Vizesi

Kanada’ya seyahat etmek isteyen üstün yetenek sahibi kişilere yönelik Kanada vizesi türüdür.

O-1 Tipi Kanada Vizesi: Bilim, sanat, eğitim, iş ve spor alanında üstün yeteneğe sahip yabancı ülke vatandaşlarına verilen Kanada Vizesi tipidir.  

O-2 Tipi Kanada Vizesi: O-1 Kanada vizesi sahibi kişileri desteklemek amacıyla refakat eden kişilere verilen Kanada vizesi türüdür. 

O-3 Tipi Kanada Vizesi:  Üstün yetenek sahibi O-1 tipi Kanada vizesi sahibi kişilerin aile üyelerine verilen Kanada vizesidir.

P Tipi Kanada Vizesi

Kanada Devleti’ne seyahat etmek isteyen sporculara ve sanatçılara verilen Kanada vizesi türüdür.   

P-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya seyahat eden tek sporcu ya da spor takımı üyelerine yönelik uygulanan Kanada vizesidir. 

P-2 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya seyahat eden sanatçılara ve eğlence grubu üyelerine verilen Kanada vizesidir. 

P-3 Tipi Kanada Vizesi: Karşılıklı değişim programlarına katılan sanatçılara verilen Kanada vizesi türüdür.

P-4 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya P-1, P-2 ve P-3 vizesi ile seyahat eden kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada vizesi türüdür.   

Q Tipi Kanada Vizesi

Uluslararası kültürel değişim programlarına katılan kişilere verilen Kanada vizesi tipidir.    

Q-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya uluslararası kültürel değişim programlarına katılmak üzere seyahat eden kişilere verilen Kanada vizesi tipidir.  

Q-2 Tipi Kanada Vizesi: İrlandalı Barış Süreci Kültür ve Eğitim programına katılmak üzere Kanada’ya seyahat eden kişilere verilen Kanada vizesidir.

Q-3 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya Q-2 vizesi çerçevesinde seyahat eden kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada vizesi türüdür. 

R Tipi Kanada Vizesi: 

Kanada’ya seyahat etmek isteyen din adamlarına ve bu din adamlarının eşlerine ve çocuklarına yönelik Kanada vizesidir.  

R-1 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya seyahat eden din adamlarına verilen Kanada vizesi türüdür. 

R-2 Tipi Kanada Vizesi: Kanada Devleti’ne R-1 vizesi ile seyahat eden din adamlarının eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada vizesi çeşididir.  

S Tipi Kanada Vizesi

Kanada’ya seyahat etmek isteyen şahit ve muhbirlere yönelik vize tipidir. S Tipi Kanada vizesi, suçlarla ilgili şahitlik yapan ya da suçluları ihbar eden kişilere verilmektedir.

S-5 Tipi Kanada Vizesi: Suç örgütleri ya da çetelerle ilgili önemli bilgileri ihbar eden kişilere verilen Kanada vizesi türüdür. 

S-6 Tipi Kanada Vizesi: Terörizm ile ilgili bilgileri ihbar eden kişilere verilen Kanada vizesi türüdür. 

T Tipi Kanada Vizesi

İnsan ticaretine maruz kalmış kişilerin Kanada’ya seyahat etmek istemesi durumunda başvuru yaptıkları Kanada vizesi türüdür.

 T-1 Tipi Kanada Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalan kişilerin başvuru yapması gereken Kanada vizesi türüdür.   

T-2 Tipi Kanada Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalan kişilerin Kanada seyahatlerinde eşlerine verilen Kanada vizesi türüdür.  

T-3 Tipi Kanada Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalan kişilerin çocuklarına verilen Kanada vizesi türüdür.

T-4 Tipi Kanada Vizesi: İnsan ticaretine maruz kalan 21 yaşından küçük kişilerin ebeveynlerini kapsayan Kanada vizesi türüdür.  

TN Tipi Kanada Vizesi: Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması /North American Free Trade Agreement (NAFTA) Vizesi çerçevesinde uygulanan TN Tipi Kanada vizesi, Amerika Birleşik Devletleri’ne ticaret yapma maksadıyla seyahat eden Kanada ve Meksika vatandaşlarının tabi olduğu vize tipidir.

TD Tipi Kanada Vizesi: TN vizesi ile seyahat eden kişilerin eşlerine ve çocuklarına verilen Kanada vizesi türüdür.  

TWOV Tipi Kanada Vizesi:  Ülkeden geçiş yapan ulaşım araçlarının ekiplerine ve yolcularına verilen Kanada vizesi türüdür.  

U Tipi Kanada Vizesi: 

Belli başlı suçların mağdurları Kanada Devleti’ne seyahat etmek istedikleri takdirde U Tipi Kanada vizesine başvurmakla sorumludur.

U-1 Tipi Kanada Vizesi:  Kanada’ya seyahat etmek isteyen belli başlı suçların mağdurlarına verilen Kanada vizesi türüdür.

U-2 Tipi Kanada Vizesi: Kanada’ya U-1 vizesi ile seyahat eden kişilerin eşlerine verilen vize türüdür.   

U-3 Tipi Kanada Vizesi: U-1 vizesine sahip olan kişilerin çocuklarının başvuru yapması gereken Kanada vizesi türüdür.

U-4 Tipi Kanada Vizesi: U-1 vizesi sahibi 21 yaşından küçük kişilerin ebeveynlerine verilen Kanada vizesi türüdür.

Duyurular

Kanada'ya Vize İle Nasıl Giriş Yapılır?

Kanada Seyahati Gerçekleştireceklerin Bilgisine   Seyahat Belgesi (Pasaport) üzerinde basılı geçerli Kanada Vizesi olması, Kanada ü...
2023-08-09 16:58:56

Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Şartları

Kanada’ya eğitim amaçlı gidecek olan öğrenciler, Kanada sınır kapılarında, Kanada gümrük görevlileri (CBSA Officer) tarafından karşıl...
2023-08-09 16:58:24

Kanada Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Kanada temsilcilikleri Türkiye ve Kanada’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine devam ed...
2023-08-09 16:57:44

Kanada Elektronik Seyahat İzin Belgesi (eTA) Dönemi Başlıyor!

Kanada seyahati sırasında seyahat amacını kanıtlayıcı belgelerin, kimlik belgesi, Kanada vizesi olan ve geçerliliği en az 6 ay süreli olarak...
2023-08-09 16:57:31
Tüm Duyurular