Kanada Turistik Seyahat Vizesi

Kanada’ya turist vizesi alabilmek için Kanada Konsolosluğunun talep ettiği evrakların tümü eksiksiz olarak ibraz edilmelidir. Kanada Konsolosluğu gerekli gördüğü takdirde ek evrak talebinde bulunabilir ve başvuru sahibini mülakata çağırabilir.

Kanada’ya kültürel amaçla seyahat edecek Bordo (Umuma Mahsus) Pasaport, Gri (Hizmet), Diplomatik (Siyah) ve Yeşil (Hususi) pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Kanada turistik vizesi için Kanada Konsolosluğuna başvuruda bulunmalıdır. Kanada turistik kısa süreli vize başvurularında bulunacak şahıslar Kanada Konsolosluğunun yetkilendirdiği seyahat acentesi aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler.

Kanada Konsolosluğunda gerçekleşecek mülakatta başvuru sahibi neden Kanada’yı ziyaret etmek istediğinizi ve Türkiye’ye geri döneceği, Türkiye’deki bağları olduğu konusunda ikna edici olmalıdır.

Türkiye’de ikamet izni sahibi üçüncü ülke vatandaşlarının Kanada kısa süreli vize başvuruları yaklaşık bir ay içerisinde sonuçlanmaktadır.

Son 10 yıl içinde Kanada’ya seyahat etmiş veya ABD vizesine sahip olanlar Kanada vize başvurusunda bulunabilir. ABD vizesinin geçerliliği sona ermiş, fakat son on yıl içinde giriş çıkış yapmış olan kişileri de kapsamaktadır. Pasaportta ülkeye giriş-çıkış kaşesinin gözükmesi şartı bulunmaktadır. Bu vize Can+ sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerlidir. Bu durumda Kanada vizesi başvuruları 5 çalışma günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Kanada başvurularında başvuru formu ve aile bilgi formu gibi iki farklı form bulunduğundan dolayı tekmil nüfus kayıt örneğini başvuru evrakları arasında bulunmalıdır.

Kanada T.C. vatandaşlarından transit vize isteyen ülkelerden biridir. Kanada üzerinden  başka bir ülkeye geçiş yapacaklar seyahatlerine başlamadan önce transit vize temin etmelidirler.

Kanada Turist Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Kanada vize başvuruları ortalama olarak iki hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. 

Kanada Turistik Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kanada Konsoloslukları tarafından istenmekte olan Kanada turistik vize için gerekli evraklar listesi aşağıdaki gibidir;

1. Kanada Vize Başvuru Formu

*Kanada Konsolosluğu tarafından hazırlanmış Kanada vize başvuru formu kişinin eksiksiz ve gerçeğe uygun bilgileriyle doldurulmuş olmalıdır.

2. Pasaport 

Kanada Konsolosluğu vize başvurusunda kullanılacak olan pasaportlarda aşağıdaki kriterleri aramaktadır;

* Kanada turistik vize başvurularında kullanılacak Pasaportların en az iki sayfasının boş olması gerekir.

* Pasaportun son on yıl içerisinde düzenlenmiş ve deforme olmamış olması zorunludur. Yıpranmış ya da eski pasaportla (Lacivert) başvuru yapılıp, vize alınmış olsa dahi ülkeye girişiniz kabul edilmeyebilir. 

* Pasaportların seyahatinizin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerliliği olmalıdır. 

3. Biyometrik Fotoğraf 

*Kanada Konsolosluğunun istediği biyometrik fotoğraf ebatları 35x45 mm' dir. (2 adet )

*Kanada turistik vize başvuru sahibinin güncel halini temsil etmesi gerekir.

*Maksimum son üç ay içerisinde çekilmiş olması gerekir.

*Fotoğrafın arka fonu beyaz, kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir ülkenin vize işleminde kullanılmamış olması gerekir.

4. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı

*Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği orijinal belge olarak beyan edilmelidir.

* Ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Kişinin Maddi Durumunu İspat Eden Belgeler:

*Kanada turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bodroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olması gerekir.

*Kanada Turist vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

*Ayrıca Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri vize başvuru belgeleri arasında bulundurulmalıdır.

6. Kanada Vize Talep Dilekçesi

*Kanada vize başvurusunda bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun ya da çalışmakta olduğu şirketin antetli kağıdına işveren veya şirket yetkilisi tarafından Kanada Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış olmalıdır. Kanada Konsolosluklarına veya Elçiliğine yazılacak dilekçe, İşveren veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olması gerekir.

*Kanada Konsolosluğunu hitaben yazılacak olan vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Kanada'ya ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgilerini içermelidir. 

* Kanada vizesi alacak olan kişi İşveren ise; 

şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlaması gerekir.

* Kanada Turistik vizesi alacak olan kişi Emekli ise; 

yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek Konsolosluğa hitaben şahsen yazması gerekir.

*Kanada vizesi alacak olan kişi Devlet Dairesi çalışan ise;

 bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

*Kişinin varsa diğer ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe olması gerekir.

7. Bağlı Bulunulan Kuruma Ait Belgeler

*Vergi levhası; Kanada vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini içermelidir. 

*Faaliyet belgesi; Kanada vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı güncel tarihli olarak ibraz edilmelidir.

*Şirketin imza sirküleri ; Kanada turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

*Şirketin ticaret sicil gazetesi; Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

8. Çalışıldığını Gösteren Belgeler 

Kanada vize müracaatında bulunacak kişilerin;

*SGK işe giriş bildirgesi,

*SGK hizmet dökümü,

*Bağlı bulunulan kurumdan alınan, şirketin antetli kağıdına, işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi olması gerekir.

9. Seyahat Rezervasyon Belgeleri

*Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Kanada’da konaklama gerçekleştireceği yere ait bilgiler. Kanada turistik vize başvuruları için yapılacak hotel rezervasyonları kişinin Kanada'da bulunacağı tarihleri içermelidir.

*Kanada dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişinin Kanada ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren belgeler

*Kanada turistik vize işlemlerinde bulunacak kişinin Kanada seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

*Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Kanada seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri mevcut olması gerekir.

*Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Kanada’da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Kanada’da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu gerekmektedir.

10. Seyahat Sağlık Sigortası

Kanada turist vizesi için gerekli acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge;

*Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişinin Kanada’ da kalış süresini kapsayan, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

11. Aşağıdaki ünvanlara sahip olan kişilerin ek olarak hazırlaması gereken belgeler şöyledir;

Kanada turistik vizesi alacak kişi Emekli ise;

*Emekliğini gösteren belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kanada turistik vizesi alacak kişi memur ise;

*Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum belgeleri

Kanada turistik vizesi alacak kişi öğrenci ise;

*Güncel tarihli orjinal öğrenci belgesi olması gerekir.

Kanada turistik vizesi alacak kişi çiftçi ise;

*Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler gerekmektedir.

12.Kanada Turistik vizesi almak için aşağıdaki özel durumlara sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

*Kanada turistik vizesi alacak kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmesi gerekir.

*Kanada turistik vize alacak kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi olmalıdır.

*Pasaport fotokopileri, Kanada vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri gerekmektedir.

Duyurular

Kanada'ya Vize İle Nasıl Giriş Yapılır?

Kanada Seyahati Gerçekleştireceklerin Bilgisine   Seyahat Belgesi (Pasaport) üzerinde basılı geçerli Kanada Vizesi olması, Kanada ü...
2023-08-09 16:58:56

Kanada Öğrenci Vizesi ile Sınır Kapısından Geçiş Şartları

Kanada’ya eğitim amaçlı gidecek olan öğrenciler, Kanada sınır kapılarında, Kanada gümrük görevlileri (CBSA Officer) tarafından karşıl...
2023-08-09 16:58:24

Kanada Konsoloslukları Noel ve Yeni Yılda kapalı olacak

Türkiye’de hizmet veren Kanada temsilcilikleri Türkiye ve Kanada’nın resmi tatil günlerinde kapalı olmasından ötürü hizmetlerine devam ed...
2023-08-09 16:57:44

Kanada Elektronik Seyahat İzin Belgesi (eTA) Dönemi Başlıyor!

Kanada seyahati sırasında seyahat amacını kanıtlayıcı belgelerin, kimlik belgesi, Kanada vizesi olan ve geçerliliği en az 6 ay süreli olarak...
2023-08-09 16:57:31
Tüm Duyurular